Menu

Lees voor


Juridisch Medewerker Wet Zorg en dwang

Landelijk/Regionaal (CIZ heeft in Zwolle, Nijmegen, Amsterdam en Rotterdam regiokantoren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.). Heb jij interesse in wet- en regelgeving in het sociale domein? Heb je oog en oor voor de politieke- en maatschappelijke effecten van de nieuwe Wet Zorg en dwang en zin om als juridisch medewerker deel uit te maken van het team Wzd? Kom dan bij ons werken als juridisch medewerker Wzd!

We zoeken een Juridisch Medewerker Wet Zorg en dwang. 

Wat ga je doen?

De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het inhoudelijk beoordelen van aanvragen en vervolgens indienen van verzoekschriften bij de rechtbank voor (voorwaardelijke) rechterlijke machtigingen (RM) en verlenging inbewaringstellingen (IBS). Daarbij hebben we ons te houden aan verschillende doorlooptijden op de diverse processen. Deze doorlooptijden variëren tussen 1 dag en 3 weken en vragen dus een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel.

Verder ben je in staat om je werkzaamheden te prioriteren en te schakelen tussen diverse casussen. Dit vraagt zeker in het begin nauwe samenwerking die je vanuit de kantoorsituatie vormgeeft. Daarbij heb je contacten met verschillende  ketenpartners zoals de Rechtbanken, het Openbaar Ministerie en de Burgemeesters.

Je werkt samen in een multidisciplinair team met beoordelaars, onderzoekers, relatiebeheerders, juridisch medewerkers en medisch adviseurs. Er is in iedere regio één team en landelijk worden deze regionale teams aangestuurd door een teamcoach. CIZ heeft in Zwolle, Nijmegen, Amsterdam en Rotterdam regiokantoren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht. De vacature die ingevuld dient te worden betreft regiokantoor Amsterdam.

Wie ben je?

Je bent verantwoordelijk, flexibel, accuraat en collegiaal. Je werkt graag zelfstandig, levert kwaliteit en vindt het leuk om met je collega's te zoeken naar verbeteringen om tot een optimaal klantproces te komen.

Je bent niet bang om een andere mening dan de groep te hebben en een voortrekkersrol te vervullen. Je kunt duidelijk en helder communiceren en bent in staat om je taal aan te passen aan je gesprekspartner.

Je bent:

  • analytisch
  • besluitvaardig
  • oplossingsgericht.

Daarnaast vind je het leuk om landelijk samen te werken met je collega's in andere regio's. Je bent flexibel en weet je weg te vinden in een werkomgeving die volop in beweging is.

Wat bieden we?

We bieden voor 1 jaar een uitdagende en inhoudelijk interessante functie voor 32 tot 36 uur per week. We helpen en faciliteren je in jouw eigen ontwikkeling en ambitie.

De arbeidsvoorwaarden zijn:

Afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.958,38 bruto per maand (schaal 55 cao CIZ) op basis van een 36-urige werkweek.

Verder bieden we je:

  • Een goede werk-privébalans;
  • Een collectief pensioenplan;
  • Een persoonlijk ontwikkelbudget;
  • Ruime mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling;
  • 8% vakantietoeslag en 7,5% eindejaarsuitkering.

Ben je geïnteresseerd?

Solliciteer dan via de Solliciteren-knop onder 'acties'. De sollicitatiegesprekken worden op 1 september 2020 gepland.
Als je meer wilt weten over de functie, dan kun je contact opnemen met onderstaande contactpersonen.
Wij zien je reactie, voorzien van een motivatie voor de sluitingsdatum tegemoet.

Als je bij CIZ aan het werk gaat:

  • is het overleggen van een geldige V.O.G. (verklaring omtrent gedrag) een vereiste. Een screening maakt onderdeel uit van de procedure;
  • dien je de Eed of belofte af te leggen als rijksambtenaar van de overheid.

Marc Hameleers  (medewerker team Wzd), telefoonnummer: 06 – 39 00 95 89 en 
Monique Verveen (teamcoach team Wzd), telefoonnummer: 06 - 33 34 40 81.


Over het CIZ

Als opvolger van de oude Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) is per 1 januari 2020 een nieuwe wet ingevoerd: de Wet zorg en dwang (Wzd).
Deze wet sluit beter aan bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), waardoor ook mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beschermd worden. De kern van de wet is 'Nee, tenzij'. Het uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet thuis horen in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Gevaarlijke situaties moeten zoveel mogelijk met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag.
Binnen de Wzd heeft het CIZ taken met betrekking tot opname en verblijf in een zorginstelling. Zo onderzoekt het CIZ bij een aanvraag voor opname of verblijf, net als bij de Wet Bopz, onder andere of er bij de cliënt sprake is van ernstig nadeel (of een aanzienlijk risico hierop) als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap. Vervolgens geeft het CIZ een besluit tot opname en verblijf af. Dit gebeurt wanneer de cliënt tijdens een gesprek geen blijk geeft van de nodige bereidheid tot opname en verblijf in een accommodatie, maar zich daartegen ook niet verzet. De belangrijkste taak die het CIZ erbij krijgt, is dat het CIZ bij verzet van een cliënt tegen gedwongen opname, de rechtbank verzoekt een rechterlijke machtiging af te geven.


Iedereen in de organisatie werkt volgens het inrichtingsprincipe Operationeel Zelfstandige Teams (OZT’s), waarin medewerkers de ruimte krijgen om - in samenspraak met hun teamleden - hun werk zelf zó in te richten dat de beoogde resultaten worden bereikt.

Het CIZ vindt het daarnaast belangrijk dat (nieuwe) medewerkers werken vanuit ‘bezieling’ van binnenuit: in de vorm van eigen keuzes en autonome drijfveren. Met daarbij één uitgangspunt: de klant staat centraal.