Menu

Lees voor


Relatiebeheer Wet zorg en dwang (Projectfunctie)

Aantal uur: 32 - 36

Standplaats: Landelijk/Regionaal (CIZ heeft in Zwolle, Nijmegen, Amsterdam en Rotterdam regiokantoren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.).

De wet Bopz wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd). Dat betekent voor het CIZ dat er aanvullende taken uitgevoerd gaan worden en dat we gaan samenwerken met diverse nieuwe ketenpartners zoals het Openbaar Ministerie, officieren van justitie, rechters en burgemeesters. Wil jij in de rol van Relatiebeheerder kennismaken met deze nieuwe ketenpartners en samenwerking samen vormgeven en vervolgens optimaliseren? Wij zoeken 2 ondernemende en proactieve Relatiebeheerders van wie één de rol van landelijke coördinator kan gaan invullen. Het gaat hier om een tijdelijke projectfunctie, specifiek gericht op de uitvoering van de Wzd.  In elke regio komt een Relatiebeheerder in het Team ‘Wzd aanvullende taken’.

Wat ga je doen?

Leggen en onderhouden van relaties (op tactisch en operationeel niveau) en het opbouwen van een netwerk met ketenpartners die relevant zijn voor de uitvoering van de Wzd met als doel een goede samenwerking vormgeven en deze vervolgens onderhouden. 

Aanspreekpunt voor de ketenpartners. Verantwoordelijk voor ondersteuning, beantwoorden van vragen, met daarbij een regierol richting betrokken ketenpartners en collega’s.

Het toelichten en uitdragen van het CIZ en de rol van het CIZ bij de uitvoering van de Wzd. 

Bijdrage leveren aan de voorbereiding van de uitvoering van werkzaamheden/indicatiestelling in de regio zoals:

  • Het inzichtelijk krijgen van de aard van de aanvragen
  • Helpen bij het stroomlijnen van de uitvoering van aanvragen
  • Meedenken over mogelijke aanpassingen in de (werk)processen om samen een landelijke lijn in de uitvoering rond de aanvullende taken Wzd te borgen
  • Het helpen oplossingen zoeken voor onvoorziene vragen en problemen

Het mede uitvoeren van het landelijk implementatieplan Wzd bijvoorbeeld door:

  • Het actief informeren van ketenpartners en collega’s binnen het Wzd-team (naar aanleiding van gesprekken met ketenpartners)
  • Het faciliteren en bijdragen aan casuïstiekbesprekingen;
  • Het deelnemen aan regionale overlegtafels die opgericht worden
  • Proactief inspelen op actuele ontwikkelingen

Deelnemen aan landelijke en regionale dagen die in het kader van relatiebeheer worden georganiseerd;

Verzamelen en analyseren van informatie die relevant is voor de uitvoering van de Wzd en adviseren om (werk)processen te verbeteren.

Wie ben je?

Je bent een ondernemend, proactief en sociaal persoon. Je bent een netwerker en in staat om makkelijk contact te leggen en helder te communiceren. Je bent oplossingsgericht, vriendelijk en flexibel en kunt met meerdere onderwerpen tegelijk bezig zijn. Je hebt een onderzoekende instelling en bent een empathische luisteraar. Je hebt oog voor uiteenlopende belangen van de verschillende betrokken organisaties en durft deze bespreekbaar te maken. Je werkt in een omgeving die continu verandert en soms nog onduidelijk is. Daarmee kun je omgaan.

Ervaring in de functie van onderzoeker, beoordelaar of juridisch medewerker en kennis van de werkzaamheden van het CIZ  kan goed van pas komen. Of je bent bijvoorbeeld al eens werkzaam (geweest) als Relatiebeheerder en hebt hier uitgebreide ervaring mee. Het is een pré als je kennis hebt van of affiniteit hebt met werken vanuit juridisch perspectief.

Wat bieden we?

De projectfunctie Relatiebeheerder Wzd is een tijdelijke functie voor de periode van september 2019 tot en met eind december 2020. De functie wordt regionaal ingezet en valt hiërarchisch onder de verantwoordelijkheid van de teamcoach ‘Wzd aanvullende taken’. Het betreft een projectfunctie voor bij voorkeur 32 uur. Reizen is onderdeel van je functie, je bent in het bezit van een auto. 

De projectfunctie Relatiebeheerder Wzd is ingeschaald in maximaal € 3.423,61 bruto per maand (schaal 55  trede 4 van de cao CIZ) op basis van een 36-urige werkweek. 

Ben je geïnteresseerd?

Solliciteer dan via de Solliciteren knop onder acties. De sollicitatiegesprekken worden in week 33 gepland. Als je meer wilt weten over de functie, dan kun je contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen. We zien je reactie, voorzien van een motivatie uiterlijk op de uiterste sollicitatiedatum tegemoet.

Indien je bij ons aan het werk gaat, zullen we je vragen om een V.O.G. (verklaring omtrent gedrag) te overleggen.

Contactpersoon: Monique Verveen (teamcoach)
Telefoonnummer: 06 - 33 34 40 81 

Contactpersonen: Marte Vegter (relatiebeheerder)
Telefoonnummer: 06 – 33 34 22 88


Over het CIZ

Het CIZ beoordeelt sinds 2015 of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit gebeurt onafhankelijk en objectief, naar richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ bestaat sinds 2005, eerst als Stichting en met de invoering van de Wlz als moderne ZBO. De organisatie telt circa 950 medewerkers en heeft vestigingen in Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht (hoofdkantoor) en Zwolle.

Iedereen in de organisatie werkt volgens het inrichtingsprincipe Operationeel Zelfstandige Teams (OZT’s), waarin medewerkers de ruimte krijgen om - in samenspraak met hun teamleden - hun werk zelf zó in te richten dat de beoogde resultaten worden bereikt.

Het CIZ vindt het daarnaast belangrijk dat (nieuwe) medewerkers werken vanuit ‘bezieling’ van binnenuit: in de vorm van eigen keuzes en autonome drijfveren. Met daarbij één uitgangspunt: de klant staat centraal.