Menu


Wat doet het CIZ?


Zorgvuldig onderzoeken wie recht heeft op zorg uit de Wlz. Volgens de regels, maar vooral met aandacht voor de mens. Daar staat het CIZ voor. U kunt bij ons een indicatie aanvragen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en we gebruiken objectieve criteria.

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.


De wet is de basis van ons werk, maar de mens is ons uitgangspunt. Want iedereen is anders. Het CIZ wil iedereen de zorg toekennen die bij hem past. Dat vraagt ook bij de indicatiestelling om een persoonlijke benadering waarin mensen geen nummers worden, maar mens blijven.


Lees voor
Vacatures

Lees voor
  • Medisch adviseur
  • Landelijk
  • Amsterdam
  • Nijmegen
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Zwolle